Відгук на нове видання Нового Завіту, переклад Ю.Л.Попченка

Новий Завіт перекладу Ю.Л.Попченка

Радує серце, що брат Юрій Попченко взявся за переклад і успішно довів справу до кінця. Щодо поліграфії видання, то добре підібраний шрифт і його розмір, тому легко читати людям з слабшим зором. Дуже зручно що паралельні місця є посередині, і добре підібраний розмір шрифта та віддаль між рядками.

Мова перекладу витримана у сучасному, літературному стилі, і водночас легко читається. Влучно дотримана пунктуація, зокрема крапка з комою для розмежування логічних і змістовних частин віршів. Дуже добре що є наголоси на окремих словах, що полегшує мелодійне читання вголос тексту.

Допомагають вставлені слова, що виділені курсивом, у текст, щоб краще зрозуміти текст оригіналу. Текст добре збудований і синтаксично, тому його легко читати і запам’ятовувати.
Перекладач, брат Юрій, зберіг тяглість мовного багатства і специфіку попередніх перекладачів Святого Письма – Огієнка, Куліша, Синодального перекладу. Брат Юрій зумів знайти золоту середину у використанні вже усталених і знаних біблійних слів-термінів (плоть, хтивість, благодать, тощо) і водночас включив їх у гарну літературну мову.

Дуже добре, що займенники, які стосуються Бога, писані з великої літери, це допомагає кращому розумінню змісту тексту, і допомагає його тлумаченню. Добре, що важливі слова пишуться з великої букви, хоча сучасний правопис віддає перевагу малій літері, наприклад: Закон, Царство Боже, Дух, Церква.

Дуже вдалий прийом – це слова на початку кожного розділу з великої літери. Це немов би нагадування про усталений поділ тексту на розділи і вірші.

Дуже влучно і корисно, що до певних слів, які мають інше історично-культурне навантаження, є зноски на тій самій сторінці внизу. Це допомагає відразу зрозуміти текст, а не шукати показник ззаду видання.

Новий Завіт

Перекладач влучно підібрав необхідний перелік важливих біблійних слів, які до певної міри є архаїчними, або усталеними, а з іншого боку є органічно вплетені у сучасну українську мову. Це: благодать, знамення, скорбота, покаяння, істина, заблудження, плоть, плотський, блуд, раб. Дуже добре, що автор вживає слово «раб», а не «слуга», бо це краще відповідає історично-культурному контексту, і показує становище людини. Наприклад, Павло, раб Ісуса Христа – людина, яка є у повній, беззастережній залежності від Господа.
Є тяглість з традиції Синодального перекладу щодо вживання імен біблійних героїв. Продумано і влучно підібраний ряд дієслів, їх місце і логіка у синтаксичній побудові речень. Це сприяє кращому розумінню тексту.

Перекладач вдало передає активний і пасивний (медіальний) стан дієслів, а в окремих місцях це дуже важливо. Наприклад у посланні до євреїв для розуміння вчення про освячення, чи про оправдання вірою Христовою. Наприклад, «ми охоронялися під Законом», «увірувавши, ви були відзначені печаттю Святого Духа», «виправдовується». Євреїв 10:14 «зробив досконалими тих, кого освячує», текст показує, що Ісус освячує і робить християнина досконалим, а не християнин сам себе освячує. Ісус «зачинатель і завершитель віри» – влучні слова.

Зокрема, мені дуже подобається переклад послання до євреїв та Одкровення Іоана Богослова. Також дуже допомагають допоміжні тематичні написи курсивом, що показує тематичну структуру тексту.

Добре було б, якби була передмова на двох сторінках, де б було представлено принципи перекладу, базовий грецький текст як основа перекладу, історія перекладу, мотивація і бачення автора важливості проробленої праці. На мою думку, виглядає, що автор за основу взяв текст більшості рукописів Візантійської родини у виданні Об’єднаних біблійних товариств, а не критичне видання тексту Нестле-Аланда.
Дякую брату Юрію Попченко і його команді за влучний, точний, буквальний, зрозумілий переклад тексту сучасною літературною мовою. Добре що автор не використовує парафрази, сучасного прийому біблійних перекладачів. Використання традиційних біблійних термінів з традиції Синодального перекладу Біблії сприятиме легкому прийняттю нового перекладу.

Моє суб’єктивне відчуття: Ось читаю переклад, а він відразу звучить як рідний, бо відразу вибудовується паралель до тексту Синодального перекладу по словах термінах. І це дуже добре! Сподіваюся, що Бог буде використовувати цей текст через служіння благовісників для пробудження і оживлення віри сучасного – останнього – покоління перед приходом нашого Господа.

Ігор Леньо
(виділення у тексті – Сергій Чепара)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s