Що каже Біблія про жінок-пасторів?

Почнемо з того, що це не є питанням з серії «чоловіки проти жінок». Є жінки, які вірять, що жінки не повинні служити в ролі пасторів і що Біблія містить в собі обмеження для служіння жінок, і є чоловіки, які вірять що жінки можуть служити як пастори і що немає обмежень для жінок в служінні. Це не є питання шовінізму чи дискримінації. Це тема має відношення до нашого тлумачення Біблії.

Боже Слово говорить: «Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі. А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в мовчанні» (1 Тимофія 2:11-12). В церкві Бог призначає різні ролі для чоловіків та жінок. Це є результатом порядку творіння людини і наслідком того, як гріх прийшов в цей світ. (1 Тим 2:13-14). Бог через апостола Павла забороняє жінкам служіння в ролі вчителя і/або духовного авторитету над чоловіками. Це виключає можливість для жінок служити в ролі пасторів над чоловіками, бо пасторство вимагає проповідування, публічного навчання та практикування духовного авторитету над ними.

Є багато заперечень на такий погляд відносно служіння жінки в ролі пастора. Популярною є думка про те, що Павло забороняє жінкам навчати, тому що в першому столітті жінки, як правило, було неосвічені. Проте, в 1 Тим. 2:11-14 не згадується про освіченість. Якби освіченість була вимогою для служіння, тоді б більшість учнів Ісуса не підходили б для служіння.

Друге поширене заперечення полягає в тому, що Павло забороняє навчати чоловіків лише жінкам з Єфесу (1 Тимофію було написано Тимофію, який виконував роль пастора в церкві в Єфесі). Єфес був відомий своїм храмом Артеміди, і жінки були авторитетами (служницями) в ньому, в своєму язичеському служінні. Тому, стверджує ця версія, Павло вчить проти традиції в Єфеського ідолопоклоніства, бо в церкві має бути по іншому. Але в посланні до Тимофія ніде не згадується Артеміда, ніде Павло не згадує про практику чи образ життя поклонників Артеміди як причину заборони в 1 Тимофія 2:11-12.

Третє заперечення говорить, що Павло звертається до одружених (чоловіків та дружин), а не чоловіків та жінок в цілому. Грецькі слова «жінка» та «чоловік» в 1 Тимофія 2 можуть мати значення «дружини та чоловіки» (як одружені); тим не менше ключове значення слів є ширшим ніж це. Більше того, ті самі грецькі слова використовуються в віршах 8-10. Чи тільки чоловіки (тобто, одружені) мають підносити чисті руки в молитві без гніву та сумніву? (8 вірш) Чи тільки дружини мають одягатись скромно, робити добрі діла та поклонятись Богу? (9-10 вірш). Звичайно що ні. Вірші 8-10 чітко звертаються до всіх чоловіків та жінок, а не лише до одружених чи заміжніх. Немає нічого в контексті, щоб звужувало його значення і стосувалось одружених у віршах 11-14.

Є ще одне популярне заперечення і тлумачення відносно служіння жінки як пастора і воно опирається на історії жінок, які займали лідерські положення в Біблії, зокрема Маріям, Девора та Хулда в Старому Заповіті. Так, це правда, що ці жінки були вибрані Богом до особливого служіння Йому і вони є прикладами віри, сміливості і.. так, лідерства. Тим не менше, авторитет цих жінок в Старому Заповіті не є доречним в питання пасторства в церкві. Послання Нового Заповіту представляють нову парадигму для Божих людей – церкви, тіла Христа – і ця парадигма включає в себе структуру авторитетів (лідерства), яка є унікальна для церкви, не для народу Ізраїльського або любих інших Старозавітних громад.

Подібні аргументи будуються на іменах Прискилла та Фіва в Новому Заповіті. В Діях 18 Прискилла та Акила представляються нам як вірні служителі у Христі. Прискилла згадується першою, можливо тому, що вона була більш відомою, ревною в служінні ніж її чоловік. Чи навчали Прискилла та її чоловік Аполоса євангеліє Ісуса Христа? Так, в своєму домі вони «..докладніш розповіли йому про дорогу Господню» (Дії 18:26). Чи говорить де небудь Біблія, що Прискилла була пастором церкви чи навчала публічно чи вона була духовним лідером для общини святих? Ні. З того, що говорить Біблія, Прискилла не була задіяна в такому служінні, і це б протирічило 1 Тимофію 2:11-14

В Римлянам 16:1 Фіва назавана «диякониса» (або «служниця») в церкві і Павло дуже добре відгукується про неї. Але, так само як у відношенні Прискилли, ніде в Писанні не згадується що Фіва була пастором чи вчителем для чоловіків в церкві. «Здібний навчати» є однією з вимог для єпископа, але не для дияконів (1 Тим. 3:1-13; Титу 1:6-9)

Структура 1 Тимофія 2:11-14 чітко і зрозуміло дає нам причину, чому жінка не може бути пастором в церкві. 13 вірш починається з «бо» і це дає «причину» для подальшого твердження Павла в віршах 11-12. Чому жінка не повинна навчати чи мати авторитет над чоловіком? Тому що «Адам бо був створений перше, а Єва потому. І Адам не був зведений, але, зведена бувши, жінка попала в переступ» (вірші 13-14). Бог створив Адама першим і згодом створив Єву, щоб вона була «помічницею» для Адама. Порядок творіння має універсальне застосування в сім’ї (Єф. 5:22-23) та в церкві.

Той факт, що Єва була зведена, також згадується Павлом в 14 вірші як причина чому жінка не може бути пастором чи мати духовний авторитет над чоловіками. Це не означає, що жінки легковірні, чи що вони легше обманюються ніж чоловіки. Якби всі жінки були ті, яких легше обманути, чому б тоді їм дозволялось навчати дітей (яких ще легше звести) та інших жінок (які, як припускається, також легше спокушуються)? Текст просто стверджує, що жінка не може навчати чи мати духовний авторитет на чоловіком тому що Єва була зведена. Бог вибрав, щоб чоловік був авторитетом в церкві через навчання.

Багато жінок переважають в дарах гостинності, милосердя, навчання, євангелизму та допомоги/служіння. Більшість служіння в помісній церкві часто залежить від жінок. Жінкам в церкві не заборонена публічна молитва чи пророцтво (1 Кор.11:5), лише є заборона на практикування духовного авторитету над чоловіками через навчання. Біблія ніде не забороняє жінкам практикування духовних дарів (1 Кор.12). Жінки, так само як чоловіки, покликані служити іншим, проявляти плід Духа (Гал. 5:22-23) та проголошувати Євангеліє неспасенним (Матвія 28:18-20; Дії 1:8; 1 Петра 3:15).

Бог встановив, що лише чоловіки мають служити на посаді духовних авторитетів через навчання в церкві. Це не тому, що чоловіки є просто кращими вчителями чи тому що жінки нижчі чи менш інтелектуальні (це зовсім не так). Ні, просто таким чином Бог задумав функціонування церкви. Чоловіки мають бути прикладом в духовному лідерстві – і в своєму житті і через свої слова. Жінки повинні займати менш авторитетну роль. Писання заохочує жінок навчати інших жінок (Титу 2:3-5). Біблія також не забороняє жінкам навчати дітей. Єдина діяльність, яка не дозволена жінкам – навчати або мати духовний авторитет над чоловіками. Це виключає можливість жінки служити як пастор над чоловіками. Це зовсім не робить жінку менш важливою, в жодному випадку, скоріше дає їм фокус в служінні у відповідності з Божим планом та тим, як Він обдарував їх.

Олександр Савич

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s