Про природу і характер Бога. Іларіон Алфеєв

planet-scenes-271Уривок з книги “Таїнство віри”

Етимологія слова «Бог»

У багатьох мовах слово «Бог» споріднене із різними слова­ми та поняттями, кожне з яких може сказати щось про влас­тивості Бога. У давнину люди намагалися підібрати ті слова, за допомогою яких вони могли б висловити своє уявлення про Бога, свій досвід дотику до Божества.

У російській мові та в інших мовах слов’янського похо­дження, що належать до індоєвропейської групи, слово «Бог», як вважають лінгвісти, споріднене із санскритським bhaga, що означає «той, що одаряє, наділяє», що своєю чергою походить від bhagas — «надбання», «щастя». «Багатство» також споріднене зі словом «Бог». У ньому виражене уявлення про Бога як про повноту буття, як вседосконалість і блаженство, які, проте, не залишаються всередині Божества, а проливаються на світ, лю­дей, на все живе. Бог обдаровує, наділяє нас Своєю повнотою, Своїм багатством, коли ми долучаємося до Нього. Continue reading

Как и почему гипертрансцендентность убивает духовную жизнь

IMG_4603Автор: Сергей Чепара
Перевод: Оксана Лебедева

Многие христиане недолюбливают богословские термины: мол, зачем все эти сложные латинские слова, когда обо всем можно сказать своими родными? И напрасно. Зачастую, для краткого изложения темы или описания какого-то свойства просто необходимо именно такое ёмкое богословское словечко, способное заменить добрый десяток или два обычных украинских (или русских) слов и многое сказать тем, кто знаком с такими терминами.

В богословии есть два таких слова – трансцендентность и имманентность. Вы не найдёте их в Библии, и не ищите! Однако, вне всякого сомнения, о трансцендентности и имманентности Бога написано немало. Трансцендентность – это качество, атрибут Бога, объяснить который можно так: Бог ни в коем случае не является частью этого мира, поскольку Он вне времени и вне пространства, Он неподвластен законам природы. Имманентность Бога – это Его присутствие здесь и сейчас, Его действие и влияние. Божье провидение взаимосвязано с Его имманентностью. Бог рядом, Он слышит нас, Он действует в нас. Бог – частица нас в определенном смысле. Continue reading

Як та чому гіпертрансцендентність убиває духовне життя

maxresdefaultБагато християн недолюблюють богословські терміни. Мовляв, навіщо складні латинські слова, якщо про все можна сказати своїми рідними? Але дарма. Дуже часто, щоб висловити коротко якусь тему чи властивість треба саме богословське словечко. Воно замінює десяток чи два наших українських слів і людям обізнаним дуже багато пояснює і говорить.

У богослів’ї є два такі слова – трансцендентність та іманентність. У Біблії Ви їх не знайдете, не шукайте. Але про трансцендентність та іманентність Бога, безперечно, написано чимало. Трансцендентність – це властивість Бога. Пояснити її можна так: Бог не є частиною цього світу в жодному сенсі, тобто він поза часом, простором, Він непідвладний законам природи.  Іманентність Бога – це  Його присутність тут і зараз, це Його дія і вплив. З іманентністю пов’язане Його провидіння. Бог поруч, Він чує нас, Він діє в нас. Бог частинка нас в певному сенсі. Continue reading