Львів

ЦІКАВІ ТА ПІЗНАВАЛЬНІ ЕКСУРСІЇ МІСТОМ ЛЕВІВ
INTERESTING AND INFORMATIVE TOURS IN THE CITY OF LIONS

 

Для гостей та жителів міста Львів пропонуємо низку екскурсій:
We offer a number of tours for guests as well as residents of Lviv:

Львів середньовічний – від пам’ятника Короля Данила до Вірменського храму. Екскурсія включає найкращі храми середньовічного Львова, пл. Івана Федорова та пл. Ринок, каплиці Трьох Святителів і Боїмів, пл. Івана Підкови, вул. Староєврейську.

Medieval Lviv – from King Daniel’s monument to the Armenian Temple. The tour includes the
best temples of Medieval Lviv, Ivan Fedorov Square and Market Square, the Three Saints and
Boims chapels, Ivan Podkova Square and Old Hebrew Street.

Львів австрійський – включає Університет, пл. ген. Григоренка, Коперника, вул.  Лисенка, вул. Короленка, вул. Пекарську.
Austrian Lviv – includes the university, Gen. Hryhorenko Square, Kopernik Str,. Lysenko Str.,
Korolenko Str., Pekarska Str.

Львів український – включає місця, пов’язані з Михайлом Грушевським, Іваном Франком, ОУН, ЗУНР, В’ячеславом Чорноволом і т.ін.
Ukrainian Lviv – includes places connected with Mykhaylo Hrushevsky, Ivan Franko, OUN,
the West Ukrainian People’s Republic (ЗУНР), Vyacheslav Chornovil etc.

Львів сакральний – включає головні сакральні споруди центру Львова, зокрема греко-католицькі, римо-католицькі, православні, протестантські храми та синагогу.
Sacred Lviv – includes the main sacral buildings in the center of Lviv, e.g. a Greek Catholic
Church, a Roman Catholic Church, an Orthodox Church, Protestant temples and a synagogue.

Львів смачний – включає копальню кави, мануфактуру шоколаду, львівські пряники, ресторан української кухні і т.ін.
Tasty Lviv – includes a coffee mine, the chocolate factory, Lviv gingerbread, restaurant with
Ukrainian cuisine, etc.

Окрім того, можна відвідати Високий Замок (найвища точка Львова), Ратушу, Личаківське кладовище, Шевченківський гай, радянський дворик та дворик іграшок.
Besides, you can also visit the High Castle (the highest point in Lviv), the City Hall, the
Lychakiv Cemetery, the Shevchenko Grove, the Soviet Yard and the Yard of Toys.

Трансфер з аеропорта / в аеропорт Львова, місцями Львівщини і т.ін.
Transfer from / to the airport of Lviv etc.

Цікава Львівщина – може включати, за бажанням замовника, замки Львівщини (Підгорецький, Олеський, Золочівський, Свіржський, руїни замку у Старому Селі), Тустань, Кам’янецький водоспад, Сколе.
Lviv region – can include, at the customer’s request, castles in the Lviv region (Pidgoretsky,
Oleski, Zolochivsky, Svirzh, the ruins of the castle in the Old Village), Tustan, the Kamenets
waterfall, Skole.

Доступні мови: українська, російська, англійська.
Languages: Ukrainian, Russian, English.

Ціни: Ціна залежить від кількості осіб, мови, тривалості та характеру ексурсії. Класична екскурсія “Середньовічний Львів” тривалістю 2.5 год українською мовою для 3-ох осіб коштує 600 грн.
The Price depends on the number of people, language, duration of the tour etc. E.g. a classical
excursion “Medieval Lviv”; in Ukrainian which lasts 2.5 hours costs 600 UAH for a group of 3 people.

Замовити ексурсію можна за телефоном: +380971597064 (viber, telegram) або електронною поштою serhii.chepara@gmail.com
Contact details: +380971597064 (viber, telegram); serhii.chepara@gmail.com